Disclaimer

Wanneer jouw artikel gepubliceerd wordt, geef je Vacatureluurs de uitdrukkelijke royalty-vrije licentie om de enige online uitgever van het artikel te zijn. Extracten uit je eigen originele artikel(en) mogen wel worden gepubliceerd, bijvoorbeeld op je eigen website (geef wel even aan dat je dat wil doen).  Je geeft tevens toestemming voor de verschijning van het volledige artikel en extracten hiervan op andere delen van vacatureluurs.com.

Artikelen en pagina’s, en gedeeltes van artikelen en pagina’s op vacatureluurs.com mogen niet elders op internet worden geplaatst zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vacatureluurs.

Tenzij op voorhand anders is overeengekomen, zijn alle artikelen welke worden aangeboden bij Vacatureluurs.com origineel.

Vacatureluurs neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de meningen geuit door auteurs in artikelen op vacatureluurs.com.

Tenzij anders vermeld, zijn namen, functies en bedrijven in artikelen geschreven door een anonieme auteur gefingeerd. Enige overeenkomst met personen (levend of dood) of bedrijven berust op louter toeval.

 

Vacatureluurs en Vacatureluurs.com zijn handelsnamen van Tekstbureau M, geregistreerd onder Kvknummer 55538312.