Eerste Hulp Bij Ontslag

anna van popering - kalkman

Een donderslag bij heldere hemel; zo ervaren veel mensen de mededeling dat hun werkgever het dienstverband wil beëindigen. Veel tijd om van de schrik te bekomen heb je meestal niet. Wat kun je nou het beste doen als je te horen krijgt dat je dienstverband bij een werkgever beëindigd wordt?

Anna van Popering van Van Riessen Advocaten geeft Eerste Hulp Bij Ontslag:

Een dienstverband kan niet zomaar eenzijdig beëindigd worden

Een werkgever kan uw dienstverband – behalve bij een geldig ontslag op staande voet – niet eenzijdig beëindigen. Veelal zal uw werkgever u daarom een voorstel doen om vrijwillig in te stemmen met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst via een zogeheten vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken die u met elkaar maakt op schrift gesteld worden. De bedenktijd is doorgaans kort. Stemt u niet in dan wil een werkgever vaak zo snel mogelijk naar UWV of de kantonrechter om uw dienstverband via die weg te beëindigen.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Veel werknemers denken dat zij geen WW krijgen als zij vrijwillig instemmen met de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Vroeger was dat ook zo, maar inmiddels is dat in veel gevallen anders. Globaal geldt dat u alleen bij arbeidsongeschiktheid of zwangerschap niet mag instemmen met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.

Opzegverbod

Bent u niet ziek of zwanger? Laat dan in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat de beëindiging van uw dienstverband geen verband houdt met een opzegverbod. Het moet ook voldoende duidelijk zijn dat het initiatief voor de beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever ligt. Verder is het verstandig om op te laten nemen dat u uw werkgever geen dringende redenen heeft gegeven om uw dienstverband te beëindigen.

Opzegtermijn & fictieve opzegtermijn

Let ook op dat de opzegtermijn in acht wordt genomen. Als u uit dienst gaat op een kortere termijn dan de voor uw werkgever geldende opzegtermijn krijgt u pas een WW-uitkering na het verstrijken van de (fictieve) opzegtermijn. Deze termijn is meestal:

 • Bij een arbeidsovereenkomst die korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand.
 • Bij een arbeidsovereenkomst die vijf tot tien jaar heeft geduurd: twee maanden.
 • Bij een arbeidsovereenkomst die tien tot vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden.
 • Bij een arbeidsovereenkomst die vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Is op de arbeidsovereenkomst een cao van toepassing?

Kijk dan na of daarin een andere opzegtermijn is overeengekomen. De opzegtermijn kan zowel korter als langer zijn. In uw arbeidsovereenkomst kan ook een andere opzegtermijn staan. Deze geldt alleen wanneer deze gelijk of langer is dan de hiervoor opgenomen wettelijke termijnen.

Ontslagvergoeding

Vaak bieden werkgevers een ontslagvergoeding aan. Dit is niet verplicht. Soms heeft een werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen geen geld voor een ontslagvergoeding. Als uw werkgever u zou ontslaan via een procedure bij UWV heeft u ook geen recht op een ontslagvergoeding. Het UWV kan namelijk (nog) geen vergoeding toekennen. Als de bedrijfseconomische situatie van uw werkgever niet zo heel slecht is en u geen of geen groot verwijt treft in verband met de beëindiging van uw dienstverband is het gebruikelijk dat uw werkgever wel een ontslagvergoeding betaalt. Wat is nu een redelijke ontslagvergoeding? Uitgangspunt is meestal de kantonrechtersformule. Dit is de formule die de kantonrechter hanteert wanneer uw werkgever de rechter zou vragen om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. De formule is gebaseerd op de volgende factoren A (aantal gewogen dienstjaren) x B (bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag en vast looncomponenten zoals een eindejaarsuitkering) x C (correctiefactor). De gewogen dienstjaren worden als volgt berekend:

 • Dienstjaren tot een leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5;
 • Dienstjaren tussen de 35 en 45 tellen voor 1;
 • Dienstjaren tussen de 45 en 55 tellen voor 1,5;
 • Dienstjaren vanaf 55-jarige leeftijd tellen voor 2.

De correctiefactor bedraagt standaard 1 en is lager of hoger afhankelijk van de vraag of het ontslag met name aan de werknemer of aan de werkgever te verwijten is. Biedt uw werkgever geen of een lage ontslagvergoeding aan dan kunt u – al dan niet met hulp van een advocaat – proberen een hogere ontslagvergoeding uit te onderhandelen. Let op: vanaf 1 juli 2015 vervalt de kantonrechtersformule. Vanaf dat moment heeft u bij beëindiging van uw dienstverband of dat nu via de kantonrechter, UWV of met wederzijds goedvinden gaat bijna altijd recht op een zogeheten transitievergoeding. Deze vergoeding is fors lager dan een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

Vergoeding advocaatkosten/ verval concurrentiebeding etc.

Voor veel werknemers zijn het veiligstellen van hun WW-uitkering en het ontvangen van een ontslagvergoeding de belangrijkste aandachtspunten bij een ontslag. Los daarvan is het ook verstandig om afspraken te maken ten aanzien van een aantal andere zaken. Wist u bijvoorbeeld dat veel werkgevers bereid zijn om de kosten van uw advocaat te betalen zodat u op kosten van uw werkgever advies krijgt en uw advocaat voor u kunt laten onderhandelen? Andere punten waarover uw afspraken kunt maken zijn onder meer:

 • Verval van een eventueel concurrentiebeding;
 • Eindafrekening inclusief vakantietoeslag, vakantiegeld, vakantiedagen, bonus etc.;
 • Vrijstelling van werk;
 • Terugbetalen van studiekosten;
 • Overname van auto, laptop of telefoon;
 • Doorbetaling van uw salaris tot het einde van uw dienstverband en correcte afdracht van pensioenpremies;
 • Outplacement;
 • Mogelijkheid om onder werktijd te solliciteren;
 • Positief getuigschrift en positieve referenties.

 

Gratis advies tijdens inloopspreekuur

Zijn uw vragen nog niet helemaal beantwoord? Kom dan langs op ons inloopspreekuur, elke dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.00 uur aan het Klein Amerika 17 te Gouda.

 

Anna van Popering-Kalkman, Van Riessen Advocaten

Logo Van Riessen

 

 

 

Disclaimer – Misschien overbodig om te vertellen: de informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. 

Vacatureluurs

Vacatureluurs.com is een platform voor werkzoekenden: je vindt er sollicitatietips en sollicitatiehumor maar ook netwerk-events en netwerkorganisaties. Het boek Vacatureluurs lis nu te koop!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie