Huisregels

 

Vacatureluurs.com Community – Huisregels

Een respectvolle en veilige omgeving en fijne sfeer is belangrijk voor een openbaar forum zoals de Community, daarom zijn er huisregels opgesteld waar iedere gebruiker van de Community zich aan dient te houden. Je krijgt alleen toegang tot de Communityals je akkoord bent gegaan met deze huisregels. Houd je je niet aan de Huisregels, dan kan mogelijk (permanent) de toegang tot de Community ontzegd worden. In deze Huisregels wordt de Community ook wel ‘forum’ genoemd.

Communitybeheer

De Community wordt beheerd door de redactie van Vacatureluurs.com, door de moderators en door de junior moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, als dit nodig is om respectvolle communicatie te kunnen waarborgen. Gebruikers van de Community dienen aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing kan resulteren in een (permanente) ban.

Registratie

Om je te registreren dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van het forum dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan de beheerder. Dit kan per e-mail naar community@vacatureluurs.com.

Respect voor de gebruikers

Op dit forum zijn we aardig voor elkaar: we nemen de algemene normen en waarden die gelden in de maatschappij in acht. Dat betekent dat je geen seksistische, racistische, pornografische en discriminerende bijdragen levert aan dit forum en geen beledigende en kwetsende opmerkingen maakt naar andere gebruikers, de beheerder(s) of moderators.

 

Niet toegestaan in de Community:

 • Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het Vacatureluurs.com forum. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.
 • Spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op dit forum. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Onder spam valt ook het (herhaaldelijk) reclame maken voor een commerciële dienst of product, ook al heeft de dienst of het product betrekking op het onderwerp. Links naar veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel van een gebruiker worden toegevoegd, mits de betreffende site niet aanstootgevend is.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van Vacatureluurs.com bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van Vacatureluurs.com. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het aankondigen van zelfmoord. Het aankondigen van zelfmoord levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in of neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.
 • Hengelen naar romantische contacten. Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het Vacatureluurs.com forum is een discussieplatform en geen datingsite.
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken. Het Vacatureluurs.com forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s.
 • Oproepen die niet zijn toegestaan zijn:
  • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
  • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
  • Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
  • Oproepen waarin een product, dienst of website gepromoot wordt die geen betrekking heeft op het onderwerp of niets van waarde toevoegt aan de discussie. Het (herhaaldelijk) promoten van commerciële producten, diensten of websites kan resulteren in een ban voor de gebruiker.
  • Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
  • Oproepen van media (TV / bladen / etc.) Alle oproepen vanuit de media worden via de redactie van Vacatureluurs.com gedeeld.
  • Oproepen voor multi-level marketing, netwerk-marketing of gelijkwaardige programma’s.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een huisregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

– waarschuwing
– 24 uur
– 48 uur
– een week
– permaban alleen bij ernstige misdragingen en spam

Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de beheerder: community@vacatureluurs.com. Het standpunt van de beheerder is bindend.

Wat doe je als iemand anders zich misdraagt?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Markeer het bericht als Spam, dan wordt de beheerder op de hoogte gesteld en kan deze passende actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken in het forum of via community@vacatureluurs.com.